Geen ambtenarentaal

Blog schrijftips

Veel mensen schieten automatisch in een formele stand als ze gaan schrijven. Maar vind jij het fijn om ‘ambtenarentaal’ te lezen? Een handvol schrijftips die jou en je lezers blij maken.

 

1. houd het kort

Pen niet meer op dan nodig is. Lees je teksten na afloop nog eens goed door. Moeten je lezers dat echt allemaal weten? Ze hebben al genoeg te doen, dus houd het bescheiden.

2. mijd het lijden

In veel teksten kom je lijdende vormen tegen, maar vaak leest dat niet lekker.
Bijvoorbeeld: Dit plan wordt door ons in gang gezet.
Waarom zeg je niet gewoon: Wij zetten dit plan in gang.

 

3. geen overbodig werk

Gebruik geen overbodige werkwoorden. Waarom zeg je: We zullen dit binnen een week gaan regelen als je ook kunt zeggen: We regelen dit binnen een week.

 

4. houd ze niet in de tang

Zinnen met zogenoemde tangconstructies zijn heel lastig te lezen:
Het concept wordt overeenkomstig de hiervoor gemaakte afspraak door ons uitgewerkt.
Zie je welk stuk hier ‘in de tang’ zit?
Het concept wordt [overeenkomstig de hiervoor gemaakte afspraak] door ons uitgewerkt.

Eigenlijk staan hier dus twee zinnen:
1. Het concept wordt door ons uitgewerkt.
2. We doen dat volgens de hiervoor gemaakte afspraak.

En dat kun je heel mooi vertellen in een korte, actieve zin:
We werken het concept uit volgens afspraak.

 

5. hak en zaag

Hoe langer en complexer de zin, hoe groter de kans dat mensen afhaken. Neem deze (ook nog foutieve) zin, die ik pas in een plan las:
Ook dient er geanalyseerd te worden of het draagvlak in de gemeente voldoende is om het beoogde plan uit te werken en dat de woonzorgvoorziening ook in de toekomst succesvol zal zijn.

Hak ‘m in stukken en vijl ‘m bij:
We dienen de volgende zaken te analyseren:
• Is er in de gemeente voldoende draagvlak voor het plan?
• Is de woonzorgvoorziening ook in de toekomst succesvol?
Succes met schaven!

 

Laat je het schrijfwerk liever aan iemand anders over? Ik kan je helpen met het schrijven of redigeren van je tekst. Stuur even een mailtje of bel me, dan praten we verder.