Samenstelling ‘Kunst in Leren’

Hoeveel ruimte krijgen leerlingen van de basisschool om hun creativiteit écht te uiten? Kan kunst op school ook meer zijn dan het maken van voorbeeldwerkjes? Kun je een brug slaan tussen de wereld van het kind, de maatschappij en de professionele kunst – zodat er sprake is van integrale en authentieke kunsteducatie?
In het project Kunst in Leren gingen Hogeschool Viaa en de Katholieke Pabo Zwolle op zoek naar een antwoord op deze vragen. Het praktijkboek Kunst in Leren is een weerslag van deze zoektocht. Het wijst een nieuwe weg voor kunsteducatie in het basisonderwijs. Ik verzorgde redactie en productie van de uitgave.

 

opdrachtgever

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken, Hogeschool Viaa.